ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวแปร (คณิตศาสตร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|ตัวแปล}}
'''ตัวแปร''' คือ ลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ แสดงได้โดยสัญลักษณ์ เช่น X,Y เป็นต้น