ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตรการบังคับใช้สิทธิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(การบังคับใช้สิทธิ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มาตรการบังคับใช้สิทธิ: นิยมมากกว่า ใช้ในเว็บของอ�)
{{เก็บกวาด}}
[[การ'''มาตรการบังคับใช้สิทธิ]][http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=6772&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai] หรือ''' (compulsory licenselicensing) หรือ '''สิทธิเหนือสิทธิบัตร''' คือการที่รัฐบาลออกมาตรการบังคับต่อเจ้าของสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, หรือสิทธิผูกขาดอื่นใด, โดยให้รัฐหรือใครก็ตามได้รับสิทธิในการใช้สอยงานนั้นๆ โดยชอบธรรม. โดยปกติแล้วเจ้าของสิทธิมักจะได้รับค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากกรณีนี้, ซึ่งอาจจะมีระบุไว้ในตัวบทกฎหมายหรือตัดสินโดยผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีไป.
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=6772&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai ความจำเป็นของ ‘การบังคับใช้สิทธิ’ และประสบการณ์ในต่างประเทศ] ที่ ประชาไท
 
[[Category:Copyright licenses]]
2,513

การแก้ไข