ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ย่อยวัวและควาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| range_map = Bovine range.png
| range_map_caption = [[แผนที่]]แสดงการกระจายพันธุ์
| range_map_width = 250px
}}
'''วงศ์ย่อยวัวและควาย''' เป็น[[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]]ของ[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]]ขนาดใหญ่ ใน[[Artiodactyla|อันดับสัตว์กีบคู่]] (Artiodactyla) ในวงศ์ใหญ่ [[Bovidae]] ใช้[[ชื่อวิทยาศาสตร์]]ว่า Bovinae
ผู้ใช้นิรนาม