ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเหวย์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ตัวละครใน บูเช็คเทียนจอมนางเหนือแผ่นดิน ไปยัง หมวดหมู่:ตัวละคร...
บรรทัด 12:
[[หมวดหมู่:ชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธ|ว]]
[[หมวดหมู่:ตัวละครในบูเช็คเทียน จอมนางเหนือแผ่นดิน]]
[[หมวดหมู่:ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่เป็นสตรี]]
 
[[en:Empress Wei (Zhongzong)]]
94,496

การแก้ไข