ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟรางเดี่ยว"

สำหรับรถแบบแขวนไว้กับราว จะมีแคร่ล้อเหล็กซึ่งวิ่งบนราวเหล็ก ใต้แคร่จะแขวนตู้โดยสารไว้ ระบบดังกล่าวถูกบุกเบิกและนำไปใช้แพร่หลายโดยกลุ่มองค์กรเพื่อการศึกษาธุรกิจแห่งฝรั่งเศส (SAFEGE) และมีการใช้ที่เมืองวูปแปร์ตัล บาร์เมน และเอเบอร์เฟล ประเทศเยอรมนี
 
=== พลังงาน ===
รถโมโนเรล ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านรางที่สามหรือรางไฟ (third rail) แต่บางครั้งอาจใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ในอดีตก็มีการใช้เครื่องจักรไอน้ำในการขับเคลื่อนรถโมโนเรล ในรถโมโนเรลที่ทันสมัยขึ้น อาจใช้สนามแม่เหล็กยกรถให้ลอยเหนือราวแล้วผลักให้วิ่งไป เรียกว่า[[รถไฟพลังแม่เหล็ก]]หรือแมกเลฟ (MAGLEV) เช่นที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ราวเกาะสำหรับรถไฟแมกเลฟอาจจะกว้างมากจนไม่อาจเรียกว่าราวเกาะแบบโมโนเรลก็ได้<ref>{{cite web|last=Svensson|first=Einar|title=Definition and Description of Monorail|url=http://www.urbanaut.com/Definition%2520and%2520Description%2520of%2520Monorail.pdf|accessdate=16 August 2012}}</ref><ref>{{cite web|last=society|first=monorail|title=definition of monorail|url=http://www.monorails.org/tmspages/WhatIs.html|publisher=monorail society|accessdate=16 August 2012}}</ref>
รถโมโนเรล ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านรางที่สามหรือรางไฟ (third rail) แต่บางครั้งอาจใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน<ref>{{cite web|url=http://www.monorails.org/tMspages/Metrail1.html |title=Metrail Test Track Photo Essay - page one of three |publisher=Monorails.org |date=2002-10-18 |accessdate=2010-09-11}}</ref> นอกจากนี้บางระบบในอดีตยังมีการใช้พลังงานในรูปแบบของรถจักรไอน้ำเช่น [[Lartigue Monorail]]
 
=== รถไฟพลังแม่เหล็ก ===
รถโมโนเรล ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านรางที่สามหรือรางไฟ (third rail) แต่บางครั้งอาจใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ในอดีตก็มีการใช้เครื่องจักรไอน้ำในการขับเคลื่อนรถโมโนเรล ในรถโมโนเรลที่ทันสมัยขึ้น อาจใช้สนามแม่เหล็กยกรถให้ลอยเหนือราวแล้วผลักให้วิ่งไป เรียกว่า[[รถไฟพลังแม่เหล็ก]]หรือแมกเลฟ (MAGLEV) เช่นซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นระบบรางที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเร็วสูงที่สุดในโลก เมืองเซี่ยงไฮ้โดย JR-Maglev ของญี่ปุ่นเป็นเจ้าของสถิติอยู่ที่ ประเทศจีน581 เป็นต้นกิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ราวเกาะสำหรับรถไฟแมกเลฟอาจจะกว้างมากจนไม่อาจเรียกว่าราวเกาะแบบโมโนเรลก็ได้<ref>{{cite web|last=Svensson|first=Einar|title=Definition and Description of Monorail|url=http://www.urbanaut.com/Definition%2520and%2520Description%2520of%2520Monorail.pdf|accessdate=16 August 2012}}</ref><ref>{{cite web|last=society|first=monorail|title=definition of monorail|url=http://www.monorails.org/tmspages/WhatIs.html|publisher=monorail society|accessdate=16 August 2012}}</ref> นอกจากนี้รถไฟพลังแม่เหล็กที่มีความเร็วต่ำกว่านี้มักจะถูกใช้ในเมืองเป็นหลักเช่น Linimo ของญี่ปุ่น
 
== สถิติที่น่าสนใจ ==
6,392

การแก้ไข