ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับลิ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name =
| fossil_range = [[มหายุคพาลีโอโซอิก|พาลีโอซีน]]-ปัจจุบัน
| image = Pangolin's borneotail.jpg
| image_caption = [[ลิ่นซุนดา|ลิ่นชวาจีน]] (''Manis javanicapentadactyla'')
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = [[Chordata]]
ผู้ใช้นิรนาม