ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช้างแมมมอธ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
แมมมอธ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยการล่าเอาเนื้อเป็นอาหาร หนังและไขมันเป็นเครื่องสร้างความอบอุ่น จนมีภาพเขียนสีบนผนังถ้ำหลายแห่งที่ปรากฏภาพ การล่าแมมมอธด้วยอาวุธที่ทำจาก[[หิน]]ในยุคนั้น <ref name="แมมมอธ"/>
[[ภาพ:Mammuthus.jpg|thumb|250px|left|ภาพเปรียบเทียบขนาดของมนุษย์กับแมมมอธแต่ละชนิด]]
 
แมมมอธ จำแนกออกได้เป็นทั้งหมด 9 ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่าง แตกต่างกันออกไป โดยชนิดที่เป็นที่รู้จักดีที่สุด คือ [[แมมมอธขนดก]] (''Mammuthus primigenius'') ที่มีขนปกคลุมอยู่ทั้งตัว <ref name="แมมมอธ">[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/360965/mammoth mammoth]</ref> <ref name="Mam">[http://www.elephant.se/mammoths.php Mammoths]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม