ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาโซโรอัสเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศาสนาโซโรอัสเตอร์'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 195658-9</ref> ({{lang-en|Zoroastrianism}}) เป็นศาสนาประเภท[[ทวิเทวนิยม]]<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 195</ref> ได้ชื่อตาม[[ศาสดา]]คือ[[ซาราธุสตรา]] เรียกอีกอย่างว่า '''ศาสนาปาร์ซี''' เพราะเกิดขึ้นใน[[เปอร์เซีย]] ([[ประเทศอิหร่าน]]ในปัจจุบัน) เมื่อประมาณหกศตวรรษก่อนคริสตกาล
 
ศาสนานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า[[ลัทธิมาสดา]] ซึ่งมีความหมายว่าลัทธิบูชา[[พระอหุระมาซดะ]] ซึ่ง[[เทพเจ้า]]ผู้เป็นจอมอสูร และด้วยเชื่อว่าพระอหุระมาซดะเป็น[[เทพเจ้า]]แห่งความดีและแสงสว่าง ศาสนิกชนจึงใช้แสงประทีปเป็นเครื่องหมายแห่งการบูชา จึงเป็น[[ศาสนาบูชาไฟ]]ด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีเทพเจ้าอีกเป็นผู้สร้า้งสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง คือ พระ[[อังคระไมนยุ]]