ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
|จังหวัด = บุรีรัมย์
|สังกัด = มหานิกาย
|วุฒิ =น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.(ศาสนาปรัชญา),M.A.(Edu) ,Ph.D.(Philosophy)
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาสวัดท่าสว่างและรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
}}
'''พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)''' เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์,ผู้จัดการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา),รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,พระจริยานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน[[สมณศักดิ์]]ขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า '''พระสุนทรธรรมเมธี'''<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF</ref>
 
* บรรพชา เมื่อพ.ศ.2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
* อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า'''" อาสโภ "'''
 
 
* พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองอำเภอพลับพลาชัยและสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ.2552 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (9 พฤษภาคม 2552) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
 
 
 
===แหล่งข้อมูลอื่น===
* http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4222
 
* ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๕ ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี
 
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดบุรีรัมย์‎]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย‎]]
ผู้ใช้นิรนาม