ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

 
===สมณศักดิ์===
* พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในราขทินนามที่ "พระสุนทรธรรมเมธี" (5 ธันวาคม 2553)
 
 
===อ้างอิง===
ผู้ใช้นิรนาม