ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

โรบอต: แทนที่คำ
(r2.7.3) (โรบอต: แก้ไขจาก fa:Systems development life-cycle ไปเป็น fa:سیستم‌های توسعه چرخه زندگی)
(โรบอต: แทนที่คำ)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
[[ไฟล์:Develstages.svg|thumb|วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ซอฟต์แวร์]]
 
'''วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์''' หรือ '''Software Development Life Cycle''' (SDLC) เป็นโครงร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนา [[ระบบสารสนเทศ]] หรือ[[ซอฟต์แวร์]]ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟแวร์ซอฟต์แวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการพัฒนาเองก็ได้
 
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น [[โครงสร้างแบบน้ำตก]] (Waterfall Model), [[โครงสร้างแบบก้นหอย]] (Spiral Model), [[วิธีการพัฒนาซอฟแวร์ซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่วว่องไว]] (Agile Software Development)
 
== ลำดับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ==
# '''การวางแผน (Planning)''' เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ ประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทางของการพัฒนาระบบ กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
# '''การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis)''' เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
# '''การออกแบบ (Design)''' เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของซอฟแวร์ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
# '''การเขียนโปรแกรม (Development)''' เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
# '''การทดสอบ (Testing)''' เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆซอฟต์แวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
# '''การประเมิน''' เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่
# '''การโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion)''' เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลเก่าเข้าระบบใหม่ก่อนการนำระบบไปใช้จริง
138,643

การแก้ไข