ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
โรบอต: แทนที่คำ
(replaceViaSearch)
(โรบอต: แทนที่คำ)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''พฤติกรรมศาสตร์''' Behavioural sciences (หรือ Behavioral science) หมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง[[สิ่งมีชีวิต]]ในโลก[[ธรรมชาติ]] พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวิเคระห์อย่างเป็นระบบและการสืบค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ผ่านการควบคุมและการสังเกตการณ์เชิงทดลองแบบธรรมชาติและการวางกฏเกณฑ์กฎเกณฑ์อันเข้มงวด
 
อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ [[ภาควิชา]]ในสาขา[[จิตวิทยา]]หลายแห่งได้ยอมรับคำศัพท์เฉพาะนี้เพื่อใช้ในการกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ทำการศึกษาคำถามเชิงพฤติกรรมอย่างเป็น[[วิทยาศาสตร์]]ที่แตกต่างอย่างเด่นชัดไปจากการศึกษาเรื่องทั่วไปทาง[[จิตวิทยา]]
138,643

การแก้ไข