ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระรัตนสัมภวพุทธะ"

โรบอต: แทนที่คำ
(โรบอต: แทนที่คำ)
* ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. กทม. ศูนย์ไทยทิเบต. 2538
* สุมาลี มหณรงค์ชัย. พระชินพุทธะทั้งห้า. กทม. ศูนย์ไทยทิเบต. 2547
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
[[หมวดหมู่:พระพุทธเจ้าตามคติมหายาน|รัตนสัมภวะพุทธะ]]
{{พระพุทธเจ้า}}
138,643

การแก้ไข