ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสำนักวิชาและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]]ที่เปิดสอนวิชา[[แพทยศาสตร์]] ในปีการศึกษา 2550 มีทั้งหมด 17 แห่ง ดังนี้
* คณะแพทยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยรังสิต]] [http://www.rsu.ac.th/medicine/?gclid=CKGImLCGiIsCFQmZbgodC1kNJw]
* [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] <!--[http://www.md.chula.ac.th]-->
* คณะแพทยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] [http://www.md.kku.ac.th]
11

การแก้ไข