ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''SUGGESTION FOR FRESH AIR
ข้อเสนอแนะการออกแบบให้อากาศถ่ายเทสะดวก'''
- Air which enters in the room, shold choose air that has tittle dust. By designing, the fresh air passes through the main room.
- You can design by exhausting air on the ceiling of toilet at the flush toilet area and making up air air at the opposite area by fresh air fan or vantilator.
- อากาศที่เข้ามาควรพิจาณาเลือกเอาอากาศที่มีฝุ่นน้อย โดยออกแบบให้อากาศบริสุทธิ์ผ่านส่วนใหญ่ของห้อง
27

การแก้ไข