ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช"

# ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
# ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
# ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหัวถนน
# ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครศรีธรรมราช
# ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขานครศรีธรรมราช
ผู้ใช้นิรนาม