ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Buddha Infobox
| name = พระอมิตาภพุทธะ
| img = Korea-Goryeo-Amita.Yeoraedo-Guimet.jpg
| img = Amitabha.png
| img_size = 200px150
| img_capt = พระอมิตาภพุทธะ ศิลปะจีนเกาหลียุค[[ราชวงศ์โครยอ]] สมบัติของ[[พิพิธภัณฑ์กีเมต์]]
| landscape =
| sanskrit_name = अमिताभ (อมิตาภ)
 
== ความเชื่อ ==
[[ไฟล์:Chinese temple bouddha.jpg|thumb|250px|พระอมิตาภพุทธะ และโพธิสัตวอัครสาวก พุทธศิลป์จีน]]
พระองค์มีหลายพระนาม เช่น '''อมิตายุส''' แปลว่า พระผู้มีอายุกาลไม่มีประมาณ และ'''อมิตาภะ''' แปลว่า พระผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณ เป็น[[พระธยานิพุทธะ]] 1 ใน 5 องค์ ประทับอยู่ทางตะวันตกของพุทธมณฑล พระกายสีแดงก่ำ เป็นต้นตระกูลของพระโพธิสัตว์ตระกูลปัทมะ หมายถึงปัญญาที่ทำให้มนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดี และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูก สัญญลักษณ์คือดอกบัว พระพุทธเจ้าในตระกูลนี้ทั่วไปใช้บัวแดง พระโพธิสัตว์ปางดุใช้บัวขาว ภาพวาดของพระองค์มักวาดให้พระหัตถ์ยาวหมายถึงความสามารถที่จะเอื้อมพาสรรพสัตว์เข้าสู่แดนสุขาวดี มีพระชิวหายาวตระหวัดได้รอบโลกหมายถึงความสามารถในการแสดงธรรมได้ทั่วโลก ทรงนกยูงเป็นพาหนะนับถือส่วนใหญ่ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ควบคู่กับพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมในภาษาไทย
 
ผู้ใช้นิรนาม