ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเขียนโปรแกรม"

(Robot: Automated text replacement (-อัลกอริทึม +ขั้นตอนวิธี))
'''โปรแกรมเมอร์''' ({{lang-en|programmer}}) มีหน้าที่หลักคือ[[การเขียนโปรแกรม|การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์]] ซึ่งโปรแกรมเมอร์สามารถหมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือผู้ที่สามารถเขียนโค้ดได้สำหรับหลากหลายซอฟต์แวร์
[[เอดา ไบรอน]]ได้ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำ[[ขั้นตอนวิธี]] มาเรียบเรียงเป็น[[ชุดคำสั่ง]] ให้กับเครื่องคำนวณได้ในปี [[พ.ศ. 2385]] (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์)
 
== โปรแกรมเมอร์ (programmer)คือ ใคร? โปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่อะไร อาชีพของโปรแกรมเมอร์ ==
 
โปรแกรมเมอร์ (อังกฤษ: programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมเมอร์สามารถหมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือผู้ที่สามารถเขียนโค้ดได้สำหรับหลากหลายซอฟต์แวร์ หรือพูดง่ายๆก็คือ ผู้ที่เขียนโปรแกรมต่างๆที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้แหละ เบื้องหนังของโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เช่นโปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต เกมส์ เกิดจากโปรแกรมเมอร์เป็นผู้สร้างและพัฒนาขึ้นมาให้เราได้ใช้งาน
 
 
 
== หน้าที่หลักของโปรแกรมเมอร์ ==
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: Computer programming)หรือ การเขียนโค้ด (Coding)เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และอัลกอริทึมที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น โปรแกรมเมอร์ นำข้อมูลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบ(Systems analyst) และนำมาเขียนโปรแกรมต่างๆ ตามที่นักวิเคราะห์ระบบใด้ออกแบบไว้ และทดสอบระบบ ก่อนที่จะนำไปให้นักออกแบบระบบตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาจุดบกพร่องของระบบ
 
== คุณสมบัติของนักโปรแกรมเมอร์ ==
• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP JAVA OOP VB เป็นต้น
• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแรกมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• เป็นคนละเอียด การเขียนโปรแกรมต้องการความอดทนในการวิเคราะห์รายละเอียด ความเป็นคนละเอียดทำให้ programmer หลายๆ คนพัฒนาตนเองจนกลายเป็นมืออาชีพ
• มีความคิดลึกซึ้ง สามารถคิดได้หลายชั้น และมีความสามารถในการแบ่งงานเป็นส่วนๆ ได้โดยไม่หลงทิศทาง โปรแกรมบางโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่
 
== Hacker ==
Hacker (แฮ๊คเกอร์) เป็นคำที่ใช้กับบางคนที่หมายถึง “โปรแกรมเมอร์ชาญฉลาด” และโดยคนอื่น โดยเฉพาะคนในสื่อยอดนิยม หมายความว่า “บางคน ผู้พยายามเจาะระบบคอมพิวเตอร์”
1) Eric Raymond ผู้ประมวล The New Hacker's Dictionary นิยาม hacker เป็นโปรแกรมเมอร์ชาญฉลาด “good hack” คือ คำตอบฉลาดของปัญหาทางโปรแกรมและ “hacking” เป็นการกระทำนั้น Raymond ให้คุณลักษณะห้าแบบที่เป็นคุณสมบัติเพียงพอของ hacker
- บุคคล ผู้สนุกสนานกับการเรียนรู้รายละเอียดของภาษาโปรแกรมหรือระบบ
- บุคคล ผู้สุกสนานกับการกระทำจริงจังด้านโปรแกรมแทนที่เพียวทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้
- บุคคล ที่มีความสามารถเจาะเข้าไปในบุคคลอื่น
- บุคคล ผู้เข้าใจโปรแกรมอย่างรวดเร็ว
- บุคคล ผู้เชี่ยวชาญภาษาโปรแกรมหรือระบบเฉพาะ เช่น “Unix hacker” นักเจาะระบบ Unix
Raymond ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำนี้สำหรับบางคน ผู้พยายามเจาะระบบของคนอื่น หรือกรณีอื่น ใช้โปรแกรมหรือความรู้เชี่ยวชาญเพื่อกระทำให้เสียหาย เขาพอใจกับคำว่า cracker กับความหมายนี้
2) คำว่า hacker นิยมใช้ในสื่อเพื่ออธิบายคนบางคน ผู้พยายามเจาะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตามปกติ hackerประเภทนี้จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือวิศวกรที่มีความสามารถกับความรู้ทางเทคนิคเพียงพอเพื่อทำความเข้าใจจุดอ่อนในระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งานมากกว่านี้
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม