เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

บทความมีความยาวพอควรแล้ว นำป้ายสั้นมากออก
{{สั้นมาก}}
{{กล่องข้อมูล เขตปกครองแคนาดา
| Name = รัฐซัสแคตเชวัน
133,625

การแก้ไข