ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัมมาร สยามวาลา"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2550]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ป.ม.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/018-1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550] เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550</ref>
* [[พ.ศ. 2550]] - [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ต.จ.ว.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/006/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑]</ref>