ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาพุทธในเกาหลี"

แม่แบบ
(แม่แบบ)
{{พุทธศาสนา}}
[[พระพุทธศาสนา]]เริ่มเข้าสู่ประเทศเกาหลีเมื่อ [[พ.ศ. 915]] โดยสมณทูตซุนเตา เดินทางจาก[[ประเทศจีน]]แผ่นดินใหญ่เข้ามาเผยแผ่[[พระพุทธศาสนา]]ใน[[อาณาจักรโกคุริโอ]] คือ ประเทศเกาหลีในปัจจุบัน [[พระพุทธศาสนา]]ได้ขยายเข้ามาในเกาหลีอย่างรวดเร็ว เพียงระยะเวลา 20 ปี ก็มีการสร้างวัดขึ้นมากมาย เฉพาะเมืองหลวงแห่งเดียว 9 วัด ประเทศเกาหลี ในสมัยก่อนนั้นประกอบด้วย 3 อาณาจักรคือ โกคุริโอ แพกเจ และซิลลา แต่ผู้นำทั้ง 3 อาณาจักรก็นับถือ[[พระพุทธศาสนา]] และให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ อันที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสมอ และที่สำคัญได้ทรงถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ส่งเสริม และให้การศึกษาแก่ประชาชน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา
 
[[พระพุทธศาสนา]]เริ่มเข้าสู่ประเทศเกาหลีเมื่อ [[พ.ศ. 915]] โดยสมณทูตซุนเตา เดินทางจาก[[ประเทศจีน]]แผ่นดินใหญ่เข้ามาเผยแผ่[[พระพุทธศาสนา]]ใน[[อาณาจักรโกคุริโอ]] คือ ประเทศเกาหลีในปัจจุบัน [[พระพุทธศาสนา]]ได้ขยายเข้ามาในเกาหลีอย่างรวดเร็ว เพียงระยะเวลา 20 ปี ก็มีการสร้างวัดขึ้นมากมาย เฉพาะเมืองหลวงแห่งเดียว 9 วัด ประเทศเกาหลี ในสมัยก่อนนั้นประกอบด้วย 3 อาณาจักรคือ โกคุริโอ แพกเจ และซิลลา แต่ผู้นำทั้ง 3 อาณาจักรก็นับถือ[[พระพุทธศาสนา]] และให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ อันที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสมอ และที่สำคัญได้ทรงถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ส่งเสริม และให้การศึกษาแก่ประชาชน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา
 
== สมัยราชวงศ์โคเรียว ==
247

การแก้ไข