ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาฬมีฟัน"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
แบ่งออกเป็นวงศ์ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด 8 วงศ์ แยกออกเป็น[[species|ชนิด]]ต่าง ๆ ได้ 73 ชนิด<ref name="itis">[http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=180404 จาก itis.gov]</ref> (บางวงศ์ได้สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์)
*'''[[Delphinidae]]''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1821</small> (โลมา, วาฬเพชฌฆาต)
*'''[[Hyperoodontidae]]''' <small>Gray, 1846</small> (วาฬบีคจะงอย)
*'''[[Iniidae]]''' <small>Gray, 1846</small> (โลมาแม่น้ำอเมซอน)
*'''[[Kogiidae]]''' <small>[[Theodore Gill|Gill]], 1871</small> (วาฬสเปิร์มเล็ก)
ผู้ใช้นิรนาม