ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
5.โรงเรียนพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.skwkclub.com/ เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.kkn4.obec.go.th สพท.ขก.4]
 
==อ้างอิงที่มา==
 
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th/เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/nayobuy_07.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/wisai_08.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/pantakit_09.html]
 
{{เรียงลำดับ|ศรีกระนวนวิทยาคม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอในจังหวัดขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
{{โครงสถานศึกษา}}