ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระบาทน้ำพุ"

 
== บทบาทในฐานะสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ ==
วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย[[เอดส์|โรคเอดส์]]ครั้งแรกเมื่อ[[พ.ศ. 2535]] และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส [[พระอาทรประชานาถ]] การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน<ref name="city life">ชาญยุทธ ปะวะขัง, คมชัดลึก City Life, 2549, หน้า4-5</ref> ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณควย 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจาก[[รัฐบาลไทย]]เดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ <ref name="kchl"> นสพ.คมชัดลึก, ปัญหาโรคเอดส์ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย ข้อเท็จจริงจากพระอาจารย์อลงกตวัดพระบาทน้ำพุ, 2547</ref>
 
== วิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้น ==
15,159

การแก้ไข