ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีมิส"

เพิ่มขึ้น 13 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
แทนที่ "เธมิส" → "ธีมิส" +แทนที่ "“" → """ +แทนที่ "”" → """ ด้วยสจห.
(replaceViaSearch)
(แทนที่ "เธมิส" → "ธีมิส" +แทนที่ "“" → """ +แทนที่ "”" → """ ด้วยสจห.)
{{ใช้ปีคศ|width=260px}}
[[ไฟล์:0029MAN-Themis.jpg|thumb|right|260px|เธมิสธีมิส]]
'''เทพีเธมิส''' ({{lang-en|Themis}}) เป็นเทพีในตำนานเทพปกรณัมกรีกที่ได้รับการบรรยายว่าเป็นเทพีผู้ "ให้การปรึกษาที่ดี" และเป็นเทพีแห่งความมีกฎมีระเบียบ, กฎหมาย และจารีตประเพณี “Themis” แปลว่า “กฎของธรรมชาติ” ที่ตรงกันข้ามกับกฎที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือตามตัวก็ว่า “ข้อที่ตั้งไว้” (that which is put in place) ที่มาจากคำกิริยา “τίθημι” ที่แปลว่า “วาง หรือ ตั้ง” (to put) ตามความเชื่อของกรีกเธมิสเป็นผู้จัดระบบของ “กิจการสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะการมาชุมนุมกัน”<ref>[http://lib.law.washington.edu/ref/themis.html (University of Washington School of Law) Themis, Goddess of Justice]</ref> ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคลาสสิก[[โมเสส ไอ. ฟินลีย์]] (Moses I. Finley) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำว่า “Themis” ซึ่งเป็นคำที่ใช้โดย[[โฮเมอร์]]ในศตวรรษที่ 8 ว่าเป็นคำที่ทำให้เกิดความมีระเบียบของสังคมใน[[ยุคมืดกรีก]] (Greek Dark Ages) ในศตวรรษที่ 10 และ 9 ก่อนคริสต์ศักราช:
<blockquote>“เธมิส” เป็นคำที่แปลไม่ได้ [เธมิส]คือสิ่งที่ได้รับการประทานจากพระเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของความมีวัฒนธรรม บางครั้งหมายถึงวัฒนธรรมอันถูกต้อง, กระบวนการอันเหมาะสม, ความมีระบบของสังคม และบางครั้งก็เพียงพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น (เช่นที่เห็นได้จากนิมิตร้าย (omen) เป็นต้น) ที่แทบจะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง<ref>Finley, ''The World of Odysseus'', rev. ed.(New York: Viking Prewss) 1978: 78, note.</ref></blockquote>
 
'''เทพีธีมิส''' ({{lang-en|Themis}}) เป็นยักษิณีในกลุ่มไททันตามเทพปกรณัมกรีกซึ่งได้รับการพรรณนาว่าสามารถ "ให้คำปรึกษาที่ดี" และเป็นบุคคลาธิษฐานของความสงบเรียบร้อย กฎหมาย และจารีตประเพณี คำว่า "Themis" แปลว่า "กฎสวรรค์" (divine law) ตรงกันข้ามกับกฎที่มนุษย์สร้างขึ้น และมีความหมายตามตัวว่า "อันซึ่งประดิษฐานไว้" (that which is put in place) มาจากคำกิริยา "τίθημι" แปลว่า "วาง" หรือ "ตั้ง" (to put)
ฟินลีย์กล่าวต่อไปว่า ““เธมิส” ปรากฏในประเพณี, ธรรมเนียมพื้นบ้าน หรือ “[[mores]]” ที่ไม่ว่าจะใช้คำใดก็ตามต่างก็หมายถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของสิ่งที่กระทำหรือไม่กระทำ โลกของ[[โอดีสซุซ]]เป็นโลกที่มีความเชื่อที่วิวัฒนาการมาแล้วอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งใดที่เหมาะและที่ควร”<ref>Finley, ''op. cit''. p. 82.</ref>
 
'''เทพีเธมิส''' ({{lang-en|Themis}}) เป็นเทพีในตำนานเทพปกรณัมกรีกที่ได้รับการบรรยายว่าเป็นเทพีผู้ "ให้การปรึกษาที่ดี" และเป็นเทพีแห่งความมีกฎมีระเบียบ, กฎหมาย และจารีตประเพณี “Themis” แปลว่า “กฎของธรรมชาติ” ที่ตรงกันข้ามกับกฎที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือตามตัวก็ว่า “ข้อที่ตั้งไว้” (that which is put in place) ที่มาจากคำกิริยา “τίθημι” ที่แปลว่า “วาง หรือ ตั้ง” (to put) ตามความเชื่อของกรีกเธ ธีมิสเป็นผู้จัดระบบของ "กิจการสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะการมาชุมนุมกัน”กัน"<ref>[http://lib.law.washington.edu/ref/themis.html (University of Washington School of Law) Themis, Goddess of Justice]</ref> ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาคลาสสิก[[โมเสส ไอ. ฟินลีย์]] (Moses I. Finley) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำว่า “Themis”"Themis" ซึ่งเป็นคำที่ใช้โดย[[โฮเมอร์]]ในศตวรรษที่ 8 ว่าเป็นคำที่ทำให้เกิดความมีระเบียบของสังคมใน[[ยุคมืดกรีก]] (Greek Dark Ages) ในศตวรรษที่ 10 และ 9 ก่อนคริสต์ศักราช:
 
<blockquote>“เธมิส”"ธีมิส" เป็นคำที่แปลไม่ได้ [เธมิสธีมิส]คือสิ่งที่ได้รับการประทานจากพระเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของความมีวัฒนธรรม บางครั้งหมายถึงวัฒนธรรมอันถูกต้อง, กระบวนการอันเหมาะสม, ความมีระบบของสังคม และบางครั้งก็เพียงพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น (เช่นที่เห็นได้จากนิมิตร้าย (omen) เป็นต้น) ที่แทบจะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง<ref>Finley, ''The World of Odysseus'', rev. ed.(New York: Viking Prewss) 1978: 78, note.</ref></blockquote>
 
ฟินลีย์กล่าวต่อไปว่า ““เธมิส”""ธีมิส" ปรากฏในประเพณี, ธรรมเนียมพื้นบ้าน หรือ "[[mores]]" ที่ไม่ว่าจะใช้คำใดก็ตามต่างก็หมายถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของสิ่งที่กระทำหรือไม่กระทำ โลกของ[[โอดีสซุซ]]เป็นโลกที่มีความเชื่อที่วิวัฒนาการมาแล้วอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งใดที่เหมาะและที่ควร”ควร"<ref>Finley, ''op. cit''. p. 82.</ref>
 
== อ้างอิง ==
38,884

การแก้ไข