ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

== ประวัติ ==
บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2458]]<ref>[http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.php?nid=1635
</ref>สมรสกับคุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ มีบุตรบุญธรรม 3 คนได้แก่ นางพัฒนา รุจิระวงค์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุษกร บิณฑสันต์ และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์ <ref>[http://pioneer.chula.ac.th/~sbussako
</ref>และ นายศิริพงศ์ บิณฑสันต์
 
จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนเทพศิรินทร์]] ระดับปริญญาตรี สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ในปี พ.ศ. 2476 ระดับปริญญาโท สาขาไฟฟ้ากำลัง จาก[[สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์]] ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่[[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน]] แต่เกิด[[สงครามโลกครั้งที่สอง|สงครามโลก ครั้งที่ 2]] ได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่ม[[เสรีไทย]]ในประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา ทำให้ได้รับยศทหาร "ร้อยเอก" ในเวลาต่อมา และในปี พ.ศ. 2489 ได้กลับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] ในสาขาวิชาไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง The International Water Resources Association (IWRA)
1

การแก้ไข