ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอไอเอ็ม-9 ไซด์ไวน์เดอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|diameter= 127 ม.ม.
|wingspan= 630 ม.ม.
|speed= มัค 2.5 มัก
|vehicle_range= 1-1835.4 กิโลกรัมกิโลเมตร
|filling=
|filling= ระเบิดสะเก็ดวงแหวน 9.4 กิโลกรัม
|guidance= อินฟราเรด
|detonation= พลังแม่เหล็ก (แบบเก่า)<br>อินฟราเรดปฏิบัติ (เอไอเอ็ม-9แอลเป็นต้นไป)
30,353

การแก้ไข