ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคการเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{โปร}}
 
'''พรรคการเมือง''' เรียกย่อว่า '''พรรค''' คือ[[องค์กร]]ทาง[[การเมือง]]ที่รวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือมีแนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะส่งบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เสียงข้างมากใน [[รัฐสภา]] และจัดตั้ง[[รัฐบาล]] เข้ามาบริหารประเทศตามแนวความคิดหรือนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม
 
ลักษณะสำคัญที่สุดที่ทำให้พรรคการเมืองมีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มทางการเมืองอื่น ๆ ก็คือ พรรคการเมืองจะต้องมีความปรารถนาหรือต้องการที่จะเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะได้มีโอกาสนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติจริง
 
ใน[[ระบอบรัฐสภา]] พรรคการเมืองส่วนใหญ่จะมีผู้นำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าพรรคการเมืองนั้นได้รับเสียงข้างมาก จะรับหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาล ขณะที่ใน[[ระบอบประธานาธิบดี]] พรรคการเมืองอาจไม่มีผู้นำที่ชัดเจน โดยเฉพาะในระบบการเมืองที่มี[[การแบ่งแยกอำนาจ|การแยกอำนาจ]]โดยสมบูรณ์
130,352

การแก้ไข