ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอขามสะแกแสง"

(โรบอต ลบ: cbk-zam:Amphoe Kham Sakaesaeng (deleted))
* '''[[เทศบาลตำบลขามสะแกแสง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขามสะแกแสง
* '''[[เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองนาทและบางส่วนของตำบลหนองหัวฟาน
* '''[[เทศบาลตำบลโนนเมือง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเมืองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามสะแกแสง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองนาท (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน)
ผู้ใช้นิรนาม