ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองกาญจนบุรี"

* '''[[เทศบาลเมืองกาญจนบุรี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเหนือทั้งตำบล ตำบลบ้านใต้ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลปากแพรก และบางส่วนของตำบลท่ามะขาม ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี รวมไปถึงบางส่วนของตำบลท่าล้อในเขต[[อำเภอท่าม่วง]]
* '''[[เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ[[ตำบลแก่งเสี้ยน]]
* '''[[เทศบาลตำบลลาดหญ้า]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดหญ้า
* '''[[เทศบาลตำบลหนองบัว]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว
* '''[[เทศบาลตำบลปากแพรก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรก (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
* '''[[เทศบาลตำบลท่ามะขาม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะขาม (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน (นอกเขต[[เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน]])
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
ผู้ใช้นิรนาม