ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอไทรโยค"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าเสา
* '''[[เทศบาลตำบลวังโพธิ์]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลุ่มสุ่ม
* '''[[เทศบาลตำบลไทรโยค]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรโยคทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม (นอกเขตเทศบาลตำบลวังโพธิ์)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสา (นอกเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย)
ผู้ใช้นิรนาม