ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีสวัสดิ์"

== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลเอราวัณ]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่ากระดาน
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระดาน (นอกเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสวนทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม