ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าม่วง"

(โรบอต ลบ: cbk-zam:Amphoe Tha Muang (deleted))
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอท่าม่วงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 18 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองกาญจนบุรี]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าล้อ
* '''[[เทศบาลตำบลท่าม่วง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าม่วง
* '''[[เทศบาลตำบลสำรอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพังตรุ
* '''[[เทศบาลตำบลหนองขาว]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองขาว
* '''[[เทศบาลตำบลหนองตากยา]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองตากยา
* '''[[เทศบาลตำบลวังขนาย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังขนายทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลวังศาลา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังศาลาทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลท่าล้อ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าล้อ (นอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
* '''[[เทศบาลตำบลม่วงชุม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงชุมทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขาว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองขาว)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าม่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม