ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทองผาภูมิ"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอทองผาภูมิประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 8 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลทองผาภูมิ]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าขนุน
* '''[[เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสหกรณ์นิคมทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลท่าขนุน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขนุน (นอกเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ)
* '''[[เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลิ่นถิ่นทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสวนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาดทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม