ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพนมทวน"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอพนมทวนประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 10 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลพนมทวน]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนมทวน
* '''[[เทศบาลตำบลตลาดเขต]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรางหวาย (เขตเทศบาลตำบลรางหวายเดิม)
* '''[[เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลรางหวาย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางหวาย (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลรางหวายเดิม)
* '''[[เทศบาลตำบลดอนเจดีย์]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมทวน (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมทวน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโรงทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม