ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเลาขวัญ"

ท้องที่อำเภอเลาขวัญประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลเลาขวัญ]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเลาขวัญ
* '''[[เทศบาลตำบลหนองฝ้าย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองฝ้าย
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลาขวัญ (นอกเขตเทศบาลตำบลเลาขวัญ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโสนทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม