ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองปรือ"

== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอหนองปรือประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 4 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลหนองปรือ]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองปรือ
* '''[[เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จเจริญ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมเด็จเจริญทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม