ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอห้วยกระเจา"

== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอห้วยกระเจาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 4 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลสระลงเรือ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระลงเรือทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไผ่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแสลบทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม