ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอด่านมะขามเตี้ย"

== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลด่านมะขามเตี้ย
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านมะขามเตี้ย (นอกเขตเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโต''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลอนโตทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม