ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัทนี เกษกมล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่มีคู่สมรส)
 
 
มัทนี เกษกมล เป็นชาว[[จังหวัดชลบุรี]] ศึกษาที่[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] แต่เรียนไม่จบ และพ้นสภาพนิสิตเมื่อ พ.ศ. 2520 <ref name="โลกหนังสือ">สิงห์สนามหลวง, คอลัมน์ชุมทางนักแปล, นิตยสารโลกหนังสือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2522</ref> จากนั้นได้เริ่มแปลหนังสือ ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ใน[[นิตยสารลลนา]]
 
มัทนีสมรสกับ[[อุดร ฐาปโนสถ]] มีบุตรสาวหนึ่งคน เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 <ref name="nationweekend"/>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม