ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{โครงซอฟต์แวร์}}
'''โครงร่างซอฟต์แวร์''' (ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก: Software framework) คือแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับระบบ[[ซอฟต์แวร์]] (หรือระบบย่อย) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปของ[[คลาสนามธรรม]] (Abstract class)และกับวิธีในการใช้ตัวตน ([[instance]]) ของ[[คลาส]]ร่วมกันจำเพาะสำหรับซอฟต์แวร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โครงร่างซอฟต์แวร์ทุกโครงร่างใช้[[การออกแบบเชิงวัตถุ]] โปรแกรมของโครงร่างซอฟต์แวร์มักจะเป็น[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]] อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นตามการออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็น[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]]
 
ยกตัวอย่างเช่น โครงร่างซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้สร้างโปรแกรม[[บรรณาธิกรณ์]][[กราฟฟิก]] ที่แตกต่างกันได้หลายประเภท เช่น การวาดภาพศิลป์ การประพันธ์ดนตรี และ[[การออกแบบเครื่องกล]]โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ([[CAD]])
247

การแก้ไข