ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(moveCategory)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# '''[[กามสังวร]] ''' คือการสำรวมในกาม
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริง
# '''[[สติ]][[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกได้และความรู้ตัว
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม