ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{โครงซอฟต์แวร์}}
'''โครงร่างซอฟต์แวร์''' (Software framework) คือแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับระบบ[[ซอฟต์แวร์]] (หรือระบบย่อย) ซึ่งสามารถอยู่ในรูปของ[[คลาสนามธรรม]] (Abstract class)และกับวิธีในการใช้ตัวตน ([[instance]]) ของ[[คลาส]]ร่วมกันจำเพาะสำหรับซอฟต์แวร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โครงร่างซอฟต์แวร์ทุกโครงร่างใช้[[การออกออกแบบเชิงวัตถุ]] โปรแกรมของโครงร่างซอฟต์แวร์มักจะเป็น[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]] อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้นตามการออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็น[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]]
 
ยกตัวอย่างเช่น โครงร่างซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้สร้างโปรแกรม[[บรรณาธิกรณ์]][[กราฟฟิก]] ที่แตกต่างกันได้หลายประเภท เช่น การวาดภาพศิลป์ การประพันธ์ดนตรี และ[[การออกแบบเครื่องกล]]โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ([[CAD]])
 
== อ้างอิง ==
* [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_framework&oldid=115522762 Software framework. (2007, March 16). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:04, March 16, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_framework&oldid=115522762]
 
[[en:framework]]
 
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมซอฟต์แวร์]]
247

การแก้ไข