เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
{| class="wikitable"
|-
! เลขวรรณะ !! ชื่อวรรณะ !! อังกฤษโรมัน !! อยู่ในชั้น
|-
| 1. || '''พราหมณ์''' || Brahmins || สั่งสอนผู้คนให้มีความรู้ท้างด้านขนบธรรมเนียมและประเพณี
38,884

การแก้ไข