ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อมเรศ ภูมิรัตน"

* '''รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2535 : ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน.''' [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2535. [ISBN 974-7576-65-1]
* '''เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2540. TRF Senior Research Scholar 1997.''' [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540.
 
==ดูเพิ่ม==
*[[รายชื่อบุคคลสำคัญของไทย|บุคคลสำคัญของไทย]]
 
{{เกิดปี|2491}}
751

การแก้ไข