ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

 
== การดำเนินงาน ==
การประปานครหลวงมีพื้นที่รับผิดชอบ 3,192 ตารางกิโลเมตร ใช้น้ำดิบจากสองแหล่งในการผลิตน้ำประปา คือ [[แม่น้ำเจ้าพระยา]] และ[[แม่น้ำแม่กลอง]] มีโรงงานผลิตน้ำหลัก 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตน้ำบางเขน มหาสวัสดิ์ สามเสนและธนบุรี รวมกำลังการผลิต 45.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำประปาที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จำนวนผู้ใช้น้ำกว่า 2.1,800,000 ล้านราย คิดเป็นประชากรประมาณ 810 ล้านคน หรือเป็นร้อยละ 91.1399% ของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
2

การแก้ไข