ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคสามัคคีธรรม]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)]]
19,925

การแก้ไข