ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

ย้อนการแก้ไขที่ 4421347 สร้างโดย Sam4248 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4421347 สร้างโดย Sam4248 (พูดคุย))
 
ระบบราชการในประเทศไทยเป็นระบบการทำงานหลักควบคู่ไปกับ ระบบ[[เอกชน]] และ[[รัฐวิสาหกิจ]] ข้าราชการ มีหลายประเภท เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ
55555555555555555555555555555+++++++++++++++++++++.
 
== ตามพระราชทาน ==
130,348

การแก้ไข