เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ตัวเลขผิด
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{coor title dms|13|7243|3123|N|100|5130|5154|E|type:landmark}}
[[หมวดหมู่:โบสถ์]]
[[หมวดหมู่:โบสถ์คาทอลิกในประเทศไทย|อัสสัมชัญ]]
807

การแก้ไข