ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กราฟระบุทิศทาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับแก้ +เนื้อหา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== นิยามทั่วไป ==
เส้นเชื่อมมีทิศทาง <math>e = (x, y) </math> เป็นเส้นเชื่อม''จาก'' <math>x</math> ''ไป'' <math>y</math> โดยที่ <math>y</math> เรียกว่า''หัว'' ส่วน <math>x</math> เรียกว่า''หาง''ของเส้นเชื่อม นอกจากนี้ ''y'' นั้นถือว่าเป็น''จุดยอดข้างหลังโดยตรง'' ในขณะที่ ''x'' ถือว่าเป็น''จุดยอดก่อนหน้าโดยตรง'' สำหรับ[[วิถี_(ทฤษฎีกราฟ)|วิถี]]จาก ''x'' ไปยัง ''y'' จะได้ว่า ''y'' เป็น''จุดยอดข้างหลัง'' ส่วน ''x'' เป็น''จุดยอดก่อนหน้า'' เส้นเชื่อมมีทิศทาง <math> (y, x) </math> จะถูกเรียกว่าเป็นเส้นเชื่อมกลับทิศของ <math> (x, y) </math>
 
กราฟระบุทิศทาง ''D'' จะถูกเรียกว่า''สมมาตร'' ก็ต่อเมื่อทุกๆเส้นเชื่อมนั้น มีเส้นเชื่อมกลับทิศอยู่ในกราฟด้วย ในแง่การไปถึงกันได้ กราฟระบุทิศทางที่สมมาตร D จะเทียบเท่ากับกราฟไม่ระบุทิศทาง G โดยที่เส้นเชื่อม (x,y) และ (y,x) เทียบเท่ากับเส้นเชื่อม {x,y} ดังนั้น หากเปรียบเทียบระหว่างกราฟระบุทิศทางที่สมมาตรและกราฟไม่ระบุทิศทางที่เทียบเท่ากัน จะได้ว่า |''E''| = |''A''|/2